Klauzula informacyjna:

 
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez firmę:
Res Primae mgr Jan Krysiak, NIP: 7211076334
ul. Skłodowskiej-Curie 11, 14-100 Ostróda
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: mail: info@resprimae.pl, tel. 604 918 325

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Res Primae mgr Jan
Krysiak, dane j.w., zwana dalej Firmą.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Res Primae mgr Jan Krysiak w
celach związanych z prowadzeniem kursów, a w szczególności:
a) w celu zawarcia umowy oraz w celu obsługi płatności i spraw
organizacyjnych z nią związanych,
b) w celu informowania o kursach dedykowanych lub kontynuacyjnych.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem
osób prowadzących dany kurs.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Res Primae mgr Jan Krysiak
przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są
przetwarzane.
5. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i
obsługi wnioskowanej umowy.
7. Informujemy, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania. Przetwarzanie danych w powyższy sposób
ma na celu bieżącą obsługę kursu oraz jak najlepsze dopasowanie kursu do klienta.
8. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli Pani/Pan sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczące narusza obowiązujące przepisy prawa.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 
Oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią powyższej Klauzuli informacyjnej. Wobec
powyższego wyrażam zgodę na:
1. umieszczenie i przetwarzanie w bazie danych Firmy danych osobowych:
• moich
• mojego dziecka, o ile dziecko korzysta lub jest zainteresowane kursem
2. utrzymywanie kontaktu przez email, sms, telefon i pocztę tradycyjną.

Copyright © 2011 ResPrimae - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl